fbpx
 • No products in the cart.

תוכניות גפ"ן
מבית תנועה בהנאה

תוכניות לבית ספר יסודי

“מיומנויות משחקי הכדור” 

מס’ תכנית במערכת גפ”ן – 2398

סל: מענים פדגוגיים ורגשיים +  חינוך חברתי-ערכי והעשרה

תת סל: קידום חינוך גופני וספורט / פעילויות העשרה ותרבות טווח גילאים: כיתה א’ עד כיתה ו’

העשרה במגוון סגנונות משחקי הכדור, הרחבת ידע בסיסי וטכניקה נכונה בתחום הכדורסל, כדורגל, כדוריד.

כניסה למערכת גפן

מטרות התכנית- 

 • העשרה במגוון סגנונות משחקי הכדור והרחבת ידע בסיסי וטכניקה נכונה בתחום הכדורסל, כדורגל, כדוריד.
 • הקניית מושגים בסיסיים בספורט ותנועה, הקניית יכולות טכניות בסיסיות, פיתוח קואורדינציה, תנועתיות, פיתוח יכולות משחק קבוצתי. 
 • פיתוח יכולת עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה חברתי.
 • חיזוק הביטחון העצמי ופיתוח יכולת התבטאות גופנית.
 • יצירת פעילויות גופניות בית ספריות.

“מחולות”

מס’ תכנית במערכת גפ”ן – 1819
מענה לסל: מענים פדגוגיים ורגשיים +  חינוך חברתי-ערכי והעשרה תת סל: תחומי אומנויות / פעילויות העשרה ותרבות  טווח גילאים: כיתה א’ עד כיתה ו’. לימוד תנועה ומחול במגוון סגנונות לתלמידים בכל הגילאים.

כניסה למערכת גפן

מטרות התכנית- 

 • העשרה במגוון סגנונות מחול והרחבת הידע בתחום המחול.
 • הקניית מושגים בסיסיים במחול, פיתוח קואורדינציה, קצב, מוסיקליות, תנועתיות ויכולת עמידה מול קהל.
 • פיתוח יכולת עבודה קבוצתית ושיתוף חברתי.
 • חיזוק הביטחון העצמי ופיתוח יכולת התבטאות בתנועה.
 • יצירת ריקודים והופעות בבית הספר.

“מוסיקה”

מס’ תכנית במערכת גפ”ן – 3075
מענה לסל: מענים פדגוגיים ורגשיים +  חינוך חברתי-ערכי והעשרה תת סל: תחומי אומנויות / פעילויות העשרה ותרבות  טווח גילאים: כיתה א’ עד כיתה ו. לימוד מגוון תכנים מוסיקליים שונים מתרבויות שונות בהיסטוריית המוסיקה לצד זמר עבר-מסורתי וזמר עברי-עכשווי.

כניסה למערכת גפן

מטרות התכנית- 

 • שילובה של המוזיקה כתחום תוכן אינטגרלי וראייתה כמקפצה התפתחותית למגוון יכולותיו של הילד (קוגניציה, מוטוריקה, יכולות רגשיות וחברתיות).
 • חשיפת הילדים לאוצר של התרבות העברית והמערבית, ועמידה על תכני איכות בהתאם לקריטריונים מקובלים.
 • שאיפה לסנכרון מיטבי וליחסי גומלין אפקטיביים בין תכנית הלימודים המוזיקלית המוצעת, לזו הנלמדת בבית הספר ע”י  משרד החינוך. אנו מבקשים לראות בשיעורי המוזיקה חוויה מעמיקה לתכנים המלווים את הילדים במהלך השבוע.
[elementor-template id="5653"]
דילוג לתוכן